УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

Софтуер за подписване и проверка на електронни документи InfoNotary e-Doc Signer

splash

InfoNotary e-Doc Signer


InfoNotary e-Doc Signer е съвременен продукт за подписване/проверка на електронни документи. Програмата е съобразена с българското законодателство и европейските регулации в областта на електронния подпис. Използват се международно приети стандарти на ETSI (Европейски институт за телекомуникационни стандарти), лабораториите RSA и други.

Интерфейсът на програмата е реализиран като Wizard, който води потребителя стъпка по стъпка при процеса на подписване и проверка. InfoNotary e-Doc Signer поддържа автоматизация на често извършваните операции, под формата на схеми за подписване. Схемите съхраняват настройките на потребителя като по този начин улесняват и ускоряват процеса на подписване. Резултатът от проверката на електронните подписи се представя в обобщен вид.

InfoNotary e-Doc Signer се интегрира в средата на MS Windows и позволява подписване на произволен тип файлове. Поддържат се множество подписи на документ, включително и йерархични.


InfoNotary e-Doc Signer
Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 Save
Debian, Ubuntu, Mint
Fedora, Red Hat
Mac OS X (10.6 и следващите версии) Save
За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader