УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СМАРТ - КАРТИ InfoNotary Smart Card Manager

splash

InfoNotary Smart Card Manager


InfoNotary Smart Card Manager е софтуер за управление на криптографски смарт-карти, поддържащи PKCS#11 интерфейс. Управлението включва създаване, изтриване и визуализация на обекти на смарт-картата като удостоверения, ключове (частни и публични).
InfoNotary Smart Card Manager
Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 32bit Save
64bit
Debian, Ubuntu, Mint x86
amd64
Fedora, Red Hat x86
x86_64
Mac OS X (10.6 и следващите версии) 64bit Save
За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader