УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА СИГУРНОСТ

Видове смарт-карти предлагани от Инфонотари:

Смарт-карти Цена в лв. Цена в лв. с ДДС Поддържани ОС
Bit4id - Touch&Sign 64K SIM/FULL Size
16
19.20
32/64-bit WIN, 32-bit Linux, MacOS X
Siemens CardOS V 4.3 B, 32 K или 64 К
16
19.20
Siemens CardOS V 4.3 B, 32 K или 64 К SIM CARD Size
16
19.20


Видове карточетящи устройства предлагани от Инфонотари:

Карточетящи устройства Цена в лв. Цена в лв. с ДДС Поддържани ОС
Bit4id - minilector-S EVO with USB interface
19
22.80
32/64-bit WIN,
32/64-bit Linux, MacOS X
Todos Argos Mini2, USB- EMV L1
19
22.80
Windows 2000/XP32/XP64/
Vista32/Vista64
Omnikey CardMan 6121-USB Dongle, CCID, EMV level 1
19
22.80
32/64-bit WIN,
32/64-bit Linux, MacOS X
ACS - ACR38T USB Dongle, USB full speed (12Mbps)
19
22.80
32/64-bit WIN,
32/64-bit Linux, MacOS X
ACS - ACR38C-SPC-R
19
22.80
32/64-bit WIN,
32/64-bit Linux, MacOS X
ACS - ACR38U-SPC
19
22.80
32/64-bit WIN,
32/64-bit Linux, MacOS X
Omnikey CardMan 3021
19
22.80
32/64-bit WIN,
32/64-bit Linux, MacOS X

Гаранционният срок за замяна на карта или четец при проявен дефект е 1 година.
Гаранцията се прилага при настъпили дефекти, вследствие на производствен дефект и не покрива счупване, загубване или повреда настъпила по време на експлоатацията.

При възникване на проблем с устройствата моля позвънете на 02/921 08 90.