УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПЕЧАТ

InfoNotary Qualified Legal Person Seal - Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат на юридическо лице

Удостоверението се издава на Юридическо лице (Създател на електронен печат) и може да бъде използвано за идентификация на Юридическото лице пред интернет приложения, при извършване на финансови трансакции, защитена и криптирана комуникация, електронна кореспонденция, подпечатване на електронни документи и извършване на дейности по гарантиране на интегритета (целостта) и произхода на подпечатаните електронни данни и информация. Електронния печат може да бъде ползван и за удостоверяване на цифровите активи на Юридическото лице, като софтуерен код, схеми и изображения.

Удостоверенията се издават с период на валидност 1 или 3 години.

Удостоверение за електронен печат можете да получите в централния офис на Инфонотари ЕАД в София, ул.Иван Вазов 16.