УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ЛОКАЛНИ РЕГИСТРАЦИОННИ ОФИСИ към Регистриращия орган на Инфонотари

Считано от 08.07.2019 г. Инфонотари ЕАД преустановява работата с Регистриращия си орган Алианц Банк България АД.
Всички удостоверения, издадени от Алианц Банк България АД, в качеството си на регистрираща организация остават действащи и валидни.
За действия по подновяване, преиздаване и прекратяване на удостоверенията, можете да обръщате към всички останали регистриращи организации на Инфонотари ЕАД.

Адрес на централата: гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 103


Адрес на централата: гр. София, бул. "Драган Цанков" №37


Адрес на централата: гр. София, ул. "Врабча" №6


 

Адрес на централата :гр. София 1309, бул. „Тодор Александров“ 141