УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ИНФОНОТАРИ

ИНФОНОТАРИ ЕАД е Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно Регламент (ЕС) No 910/2014 и е с предоставен квалифициран статут от Комисия за регулиране на съобщенията.

Общия европейски доверителен списък е достъпен тук.

Национален надзорен орган по Регламент (ЕС) 910/2014 Комисия за регулиране на съобщенията

Сертификати за извършен одит за съответствие на дейността на Инфонотари ЕАД като квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2017.