УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ЗА КОНТАКТИ

Централен офис: гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 16

Работно време от понеделник до петък, от 08:00 до 18:00 ч.

Телефони за контакт:
Поддръжка на клиенти: (02) 921 08 90
  (02) 451 08 90
  0888 09 77 10
  0889 22 00 75
Търговски отдел: (02) 921 08 55

Факс: (02) 987 91 31

Електронна поща:
Работа с клиенти: ca@infonotary.com
Търговски отдел: sales@infonotary.com
Поддръжка: support@infonotary.com
Счетоводство: accounting@infonotary.com
ПР и реклама: pr@infonotary.com
Информация: info@infonotary.com
Интернет страница: webmaster@infonotary.com

Регистрационни офиси в страната: Виж пълен списък тук...