УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ПАРТНЬОРИ

ИНФОНОТАРИ ЕАД е партньор и оторизиран представител на Thales e-Security, продуктова линия (nCipher), UK.

За територията на България ИНФОНОТАРИ е с права за продажба на хардуерните криптографски продукти, приложения и софтуер на Thales e-Security.

Като оторизиран представител ИНФОНОТАРИ осигурява и поддръжка на крайните потребители на хардуерните криптографски услуги и приложение за територията на България.

ИНФОНОТАРИ ЕАД разполага с Thales e-Security сертифицирани системни инженери и предлага и консултантски услуги при имплементацията и поддръжката на приложения за информационна сигурност и защита на информация.

Всички хардуерни защитни модули на Thales e-Security покриват изискванията на българското законодателство за ниво на сигурност за защита на електронна информация, информационна сигурност и издаване, управление и валидиране на усъвършенствани електронни подписи, регламентирани в Закона за електронния документ и електронния подпис, наредбите към него и нормативните изисквания за съхранение и ползване на класифицирана информация.

Всички Хардуерни Защитни Модули на Thales e-Security са индивидуално сертифицирани за високо ниво на сигурност и надеждност по FIPS 140-2, Level 2 и Level 3 и други.

ИНФОНОТАРИ ЕАД е партньор и оторизиран представител на Bit4id , Italia.