УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ИНФОНОТАРИ ЕАД КАТО ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

Инсталиране на Удостоверителната верига на ИНФОНОТАРИ
InfoNotary_Qualified_eIDAS.p12
активна от 08 Януари 2018г.

InfoNotary TSP Root - /qualified-root-ca.der/
Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 5a 0c 1e b2 95 5e 79 f2
Валиден от: 28 юни 2017 г. 13:09:07 GMT
Валиден до: 28 юни 2037 г. 13:09:07 GMT
Thumbprint 91 25 4b 47 e9 e6 08 96 d6 a5 9c 35 17 eb 67 ad f2 75 5d cb
Signature algorithm Sha256

InfoNotary Qualified Legal Person Seal CA - /qualified-legal-ca.der/
Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 10 ed 57 be 50 cf ba 8f
Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
Thumbprint 1a 51 94 57 4b 89 8a 46 c4 74 36 57 d8 fd 19 06 84 18 d6 54
Signature algorithm Sha256

InfoNotary Qualified Personal Sign CA - /qualified-natural-ca.der/
Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 97 6f 93 26 c7 91 d6 56
Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:14:32 GMT
Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:14:32 GMT
Thumbprint cf 73 7b a0 33 e7 d7 1d e6 7e 11 42 7a e1 c6 99 bf a5 b6 eb
Signature algorithm Sha256

InfoNotary Qualified Validated Domain CA
qualified-domain-ca.der

InfoNotary Qualified TimeStamping Service CA
qualified-timestamp-ca.der

InfoNotary Advanced Personal Sign CA
qualified-natural-aes-ca.cer

InfoNotary Advanced Legal Person Seal CA
qualified-legal-aes-ca.cer

InfoNotary CSP Root - /in-csp-root.cer/
Сериен номер: 1aaf926c8f93af60
Валиден от: 06 Март 2006 г. 20:33:05
Валиден до: 06 Март 2026 г. 20:33:05
Thumbprint - sha1 0446c8bb9a6983c95c8a2e5464687c1115aab74a

i-Notary Q Sign CA - /qs-ca.cer/
Сериен номер: 6898a283716e8837
Валиден от: 09 Март 2006 г. 23:03:09
Валиден до: 09 Март 2025 г. 23:03:09
Thumbprint - sha1 377e8c9a4baf3232de39367ade7f17f393b38492

i-Notary Company Q Sign CA - /cqs-ca.cer/
Сериен номер: 3dcdec354ab7e066
Валиден от: 13 Март 2006 г. 19:06:36
Валиден до: 13 Март 2021 г. 19:06:36
Thumbprint - sha1 e43458f5c49efd788dea146973d9828b5d54ba96

i-Notary Personal Q Sign CA - /pqs-ca.cer/
Сериен номер: 20bfb127f470ff05
Валиден от: 13 Март 2006 г. 18:59:36
Валиден до: 13 Март 2021 г. 18:59:36
Thumbprint - sha1 bba05424da0c3de74b6db520042cb83663564749


THUMBPRINTS НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА ИНФОНОТАРИ

За да потвърдите контролните суми за ключовете от удостоверенията ни, може да се свържете с нас на тел: +359 2 921 08 90 или да изпратите писменно запитване на адрес: гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 16.